POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

Aktualności:

 

Plakat Polska wieś to przyszłość - link

 

BIOASEKURACJA w zwalczaniu ASF - najżniejsze informacje dla rolników 

 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi 

zamieszczona została informacja nt. wsparcia rolników w sprawie refundacji 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt z zewnątrz. Przedmiotowe wnioski należy składać od dnia 6 sierpnia do 27 sierpnia br. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. 

 

2 września 2021 r. 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy informuje, że z przyczyn organizacyjnych nie jest wstanie realizować ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a w związku z powyższym poszukuje lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

  1. Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.
  2. Pobierania próbek do bdań.
  3. Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni. 

 

BIOASEKURACJA - o czym należy pamiętać

umieszczeniu do pobrania poradnika dla rolników opracowanyego przez Główny Inspektorat Weterynarii dotyczący:

 

APEL DOTYCZĄCY AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ FILM >>>>  www.youtube.com/embed/8h1UREH7c-I

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków   >>>>    https://www.youtube.com/embed/DN1Q2_PlziY

 

(SRM)  na temat wymagań weterynaryjnych związanych z ubojem świń, cieląt, owiec i kóz na na użytek własny w gospodarstwach

 

DOKUMENTACJA - zwierząt podczas przemieszczania​  -kliknij tu.. 

 

Ochrona zwierząt (dobrostan zwierząt) -kliknij tu..