POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

Aktualności:

BIOASEKURACJA w zwalczaniu ASF - najżniejsze informacje dla rolników 

 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi  zamieszczona została informacja nt. wsparcia rolników w sprawie refundacji 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt z zewnątrz. Przedmiotowe wnioski należy składać od dnia 6 sierpnia do 27 sierpnia br. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. 

 

2 września 2021 r. 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy informuje, że z przyczyn organizacyjnych nie jest wstanie realizować ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a w związku z powyższym poszukuje lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

  1. Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.
  2. Pobierania próbek do bdań.
  3. Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.