POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Po lewej stronie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się menu przedmiotowe.
Po wejściu w niektóre linki odkrywają się kolejne odnośniki do podstron z coraz bardziej szczegółowymi informacjami.

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej umieszczona jest informacja o osobie odpowiedzialnej za treść zamieszczonej i za jej publikację na stronach biuletynu.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIP ma za zadanie służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną GIW, według menu przedmiotowego oraz poprzez stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl, według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

Przekazywanie informacji odbywa na adres poczty elektronicznej: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl  w sposób zapewniający integralność i uwierzytelnienie nadawcy przesłanych informacji.

W przypadku braku możliwości przekazania informacji drogą elektroniczną dopuszcza się przekazywanie tych informacji drogą pocztową. Pracownicy odpowiedzialni za treści publikowane w BIP powinni posiadać indywidualny zewnętrzny identyfikator oraz zewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony głównej Biuletynu, nadane przez administratora tej strony. Powinni także posiadać indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu, nadane przez administratora internetowego serwisu informacyjnego podmiotu.

Serwer strony głównej Biuletynu oraz serwery podmiotowych stron Biuletynu ochrania się przez moduł bezpieczeństwa.

Informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę.

Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.

 

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

EUROPA > EUR-Lex Strona główna > Dziennik Urzędowy

PRZEPISY PRAWNE

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego

Inspekcja Weterynaryjna

Kontrola Weterynaryjna

Medycyna weterynaryjna

Pasze

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Zdrowie i ochrona zwierząt