POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

PILNE!!

o możliwości wyznaczenia  lekarza weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych.

PLW w Rzeszowie