POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie  

jest państwową jednostką budżetową administracji rządowej.


Działalność Inspekcji Weterynaryjnej opiera się na:

 

Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(tj. Dz.U z 2010r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm )

 

Zarządzeniu Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.03.2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii

 

Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 11.03.2004 r.
(tj. Dz.U z 2008r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm)

 

Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008r.
(Dz.U. z 2008r. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.)

 oraz prawodawstwie krajowym i unijnym