ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rzeszowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie  :

e- Puap          : Elektroniczna Skrzynka Podawcza   Kliknij tu!!   ePUAP - Wejście do portalu

 Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP

 

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Inne wymagania: 
- Dokumenty elektroniczne doręczane do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
- Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS , CSV , TXT , GIF, TIF, BMP, JPG ,PDF, ZIP
- Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie akceptuje formaty wymienione ww. Rozporządzeniu.