POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rzeszowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie  :

e- Puap          : Elektroniczna Skrzynka Podawcza   Kliknij tu!!     e-puap.gov.pl

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie akceptuje formaty wymienione ww. Rozporządzeniu.