Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie -  Maria Domiszewska

informuje : 
 

Bioasekuracja - o czym należy pamiętac.

umieszczeniu do pobrania poradnika dla rolników opracowanyego przez Główny Inspektorat Weterynarii dotyczący:

  

  •  o dwóch wolnych stanowiskach pracy dla lekarza weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w ochronie zwierząt w trakcie uboju.  
     
  •  o wydanym Zarządzenu nr 2/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Link: Zarządzenie 2/2020