Administratorem strony Biuletynu Informacji Publicznej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii jest:

 

Powiatowy Lekarz  Weterynarii w Rzeszowie

Maria Domiszewska

e-mail kontaktowy:

rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl

 

 

Redaktorem strony Biuletynu Informacji Publicznej

Adam Ciemeirkiewicz
e-mail kontaktowy:

adamc@onet.pl