Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii - Maria Domiszewska

tel. 17)   852 12 44


z-ca PLW  - lek.wet. Marek Duch

tel. 17)   852 12 45

 

 

1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski  przyjmowani są:

              1)   przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w poniedziałek w godzinach od 08:00 do 16:00

    

2. Skargi przyjmowane są na piśmie lub do protokołu. Wszystkie skargi są rejestrowane. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz ustala termin jego zakończenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków poprzez prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie.


3. Wszystkie skargi, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone bezzwłocznie. Skargi wymagające uzgodnień, porozumień, lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania.


  4. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwe w zależności od treści skargi lub wniosku osoby odpowiadające za wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych Inspektoratu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt :

 

Koordynator zespołu – Powiatowego Lekarza Weterynarii

- lek. wet. Renata Kondrat

Starszy inspektor weterynaryjny - lek. wet. Joanna Michalska

Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Ewa Bajda

Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Piotr Wolanin

Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Paulina Sroka

Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Cezary Kiszka

kontroler weterynaryjny - Agnieszka Szostek

kontroler weterynaryjny - technik wet. Rafał Tronina

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych :

 

Koordynator zespołu – starszy inspektor weterynaryjny - lek. wet. Andrzej Gwóźdź

Starszy inspektor weterynaryjny - lek. wet. Bogusław Kozubal

Starszy inspektor weterynaryjny - lek. wet. Paweł Międlar

Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Krystyna Cichocka-Wiatr

starszy kontroler weterynaryjny - technik wet. Adam Bazan

 

Zespół do spraw administracyjnych :

 

Specjalista - Krystyna Kocaj

Inspektor - Anna Morycz

Informatyk - Adam Ciemierkiewicz

 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej :

 

Radca prawny - mgr Janina Załuska

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3592
Treść wprowadził(a): Ciemierkiewicz Adam, 2012-05-08 13:11:42
Treść wytworzył(a): Adam Ciemierkiewicz, 2011-06-04 14:23:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-01-13 13:00:27