Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

bip_logo_pomn1_grad.jpglogo piw

POWIATOWY INSPEKTORAT  WETERYNARII

w Rzeszowie.

https://www.youtube.com/embed/O2dWXUfi1CQ

OGŁOSZENIE pilne !  - sprawdz zakładkę ogłoszenia

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  • Prawo ochrony danych osobowych od 25 maja 2018r. - RODO